Προβολή 1–12 από 17 αποτελέσματα

Υψηλών Θερμοκρασιών

PWFY-P BU

Χαμηλών Θερμοκρασιών

PWFY-EP AU

Εναλλάκτης Αέρα/Αέρα με στοιχείο DX

GUF-RD(H)

100% Νωπού Αέρα

PEFY-P VMH-E-F

Οροφής

PCFY-P VKM

Υψηλής Στατικής Πίεσης

PEFY-P VMH

Μέσης Στατικής Πίεσης

PEFY-P VMA

Χαμηλής Στατικής Πίεσης

PEFY-P VMR

Χαμηλής Στατικής Πίεσης

PEFY-P VMS

Μονής Κατεύθυνσης

PMFY-P VBM

Δύο Κατευθύνσεων

PLFY-P VLMD

Τεσσάρων Κατευθύνσεων

PLFY-P VEM