Μέσης Στατικής Πίεσης

PEFY-P VMA

Υψηλής Στατικής Πίεσης

PEFY-P VMH

Χαμηλής Στατικής Πίεσης

PEFY-P VMR

Χαμηλής Στατικής Πίεσης

PEFY-P VMS