ΣΕΙΡΑ CMB-P V-G1

    Διανομέας για τα συστήματα ταυτόχρονης ψύξης / θέρμανσης της σειράς R2 και WR2.

    Αποτελεί την τεχνολογική «καρδιά» των συστημάτων ταυτόχρονης ψύξης/θέρμανσης (σειρά R2, WR2). Συνδέεται με την εξωτερική μονάδα με 2 σωλήνες και διαθέτει μια σειρά από εξόδους από τις οποίες συνδέεται με τις εσωτερικές μονάδες ομοίως μέσω ζεύγους ψυκτικών σωληνώσεων.

    Ο διανομέας της σειράς BC  μπορεί να συνδεθεί  με 16 εσωτερικές μονάδες το μέγιστο και διανέμει αποτελεσματικά το ψυκτικό ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων (θέρμανση ή ψύξη). Περιέχει το διαχωριστήρα αερίου / υγρού με υψηλή απόδοση (καινοτομία που αναπτύχθηκε από την Mitsubishi Electric) και με ακρίβεια διαχωρίζει το ψυκτικό σε αέριο για τη θέρμανση και υγρό για την ψύξη.

    Έντυπο VRF 2020