Σειρά MXZ

R410A

Εξωτερικές μονάδες, με διαθέσιμα εννέα μοντέλα προς επιλογή, για σύνδεση με δύο έως έξι εσωτερικές μονάδες οικιακών κλιματιστικών διαφόρων σειρών. Κάθε εξωτερική μονάδα επιτυγχάνει υψηλή ενεργειακή απόδοση και μπορεί να τοποθετηθεί σε κτίρια πολλών διαφορετικών εφαρμογών.

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ:

– Ιδιαίτερα μικρές διαστάσεις
– Εξαιρετικά χαμηλή στάθμη θορύβου και επιπλέον δυνατότητα για “Αθόρυβη Λειτουργία”
– Εκτεταμένο μήκος σωληνώσεων, από 20m έως 80m
– Δυνατότητα αποκλεισμού της λειτουργίας ψύξης ή θέρμανσης για ειδικές εφαρμογές
– Δυνατότητα επαλήθευσης της σωστής σύνδεσης της καλωδίωσης και της σωλήνωσης με το πάτημα ενός πλήκτρου

Κατάλογος Οικιακών Κλιματιστικών 2017-2018

Πίνακας Συνδεσιμότητας Σειράς MXZ & Εσωτερικών Μονάδων